Chính sách bảo mật

Trong kỷ nguyên số hiện đại, việc bảo mật thông tin và dữ liệu trở nên vô cùng quan trọng đối với cá nhân, doanh nghiệp và cả xã hội. Chính sách bảo mật là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn, riêng tư và quyền kiểm soát thông tin của người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về khái niệm, tầm quan trọng và cách thức triển khai chính sách bảo mật một cách hiệu quả.

Khái niệm bảo mật

Chính sách bảo mật

Bảo mật là một khái niệm rộng, bao gồm việc bảo vệ thông tin, dữ liệu và tài nguyên khỏi các mối đe dọa như truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, h破phá hoại, thay đổi hoặc mất mát. Chính sách bảo mật là tập hợp các nguyên tắc, quy định và biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu.

Các nguyên tắc cơ bản của bảo mật

 1. Bảo mật tính bí mật (Confidentiality): Đảm bảo thông tin chỉ được truy cập bởi những người/đối tượng được phép. Ngăn chặn việc tiết lộ thông tin cho những người/đối tượng không được phép.
 1. Bảo mật tính toàn vẹn (Integrity): Đảm bảo thông tin không bị thay đổi, sửa đổi, hủy hoại hoặc làm sai lệch dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi có sự cho phép của người/đối tượng được ủy quyền.
 1. Bảo mật tính sẵn sàng (Availability): Đảm bảo thông tin và tài nguyên được truy cập và sử dụng khi cần thiết, không bị gián đoạn hoặc từ chối truy cập trái phép.
 1. Không thể từ chối (Non-repudiation): Đảm bảo người gửi/người thực hiện một hành động không thể phủ nhận hành động đó.

Các lợi ích của chính sách bảo mật

 • Bảo vệ thông tin và dữ liệu của tổ chức, cá nhân khỏi các mối đe dọa như truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, hủy hoại, thay đổi hoặc mất mát.
 • Đảm bảo quyền riêng tư và bí mật thông tin của người dùng.
 • Tăng cường uy tín, niềm tin của khách hàng, đối tác đối với tổ chức.
 • Tuân thủ các quy định, pháp luật về bảo vệ thông tin, dữ liệu.
 • Giảm thiểu rủi ro, tổn thất do các sự cố bảo mật gây ra.
 • Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân viên, người dùng về bảo mật thông tin.

Bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu

Chính sách bảo mật

Bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu là hai khía cạnh quan trọng trong chính sách bảo mật.

Bảo mật mạng

Bảo mật mạng là việc triển khai các biện pháp, công nghệ để bảo vệ mạng máy tính, thiết bị kết nối và dữ liệu được truyền qua mạng khỏi các mối đe dọa như tấn công, truy cập trái phép, gián đoạn hoạt động.

Các biện pháp bảo mật mạng cơ bản:

 1. Tường lửa (Firewall): Kiểm soát và lọc các truy cập, hoạt động truyền thông ra vào mạng.
 2. Mã hóa dữ liệu: Biến đổi dữ liệu thành dạng mã hóa nhằm bảo vệ thông tin khỏi truy cập trái phép.
 3. Kiểm soát truy cập: Xác thực danh tính người dùng và cấp quyền truy cập phù hợp.
 4. Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập: Theo dõi, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truy cập, tấn công trái phép.
 5. Cập nhật bản vá bảo mật: Áp dụng các bản vá lỗi bảo mật kịp thời để khắc phục các lỗ hổng.
 6. Sao lưu và khôi phục dữ liệu: Đảm bảo khả năng phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.

Bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu là việc triển khai các biện pháp, quy trình để đảm bảo an toàn, bảo mật và quyền kiểm soát dữ liệu của tổ chức, cá nhân.

Các biện pháp bảo vệ dữ liệu cơ bản:

 1. Phân loại và gán nhãn dữ liệu: Xác định mức độ nhạy cảm của dữ liệu để áp dụng biện pháp bảo mật phù hợp.
 2. Quản lý quyền truy cập: Thiết lập các quyền truy cập dựa trên vai trò và nhu cầu sử dụng của người dùng.
 3. Mã hóa dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép bằng cách mã hóa các dữ liệu nhạy cảm.
 4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Lưu trữ và khôi phục dữ liệu một cách an toàn khi gặp sự cố.
 5. Giám sát và ghi nhật ký: Theo dõi, ghi lại các hoạt động truy cập, thao tác với dữ liệu.
 6. Xóa và hủy dữ liệu an toàn: Đảm bảo dữ liệu được xóa, hủy an toàn khi không còn sử dụng.
Biện pháp Bảo mật mạng Bảo vệ dữ liệu
Tường lửa
Mã hóa dữ liệu
Kiểm soát truy cập
Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập
Cập nhật bản vá bảo mật
Sao lưu và khôi phục dữ liệu
Phân loại và gán nhãn dữ liệu
Giám sát và ghi nhật ký
Xóa và hủy dữ liệu an toàn

Các tiêu chuẩn, quy định về bảo mật

 • ISO/IEC 27001: Tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin quốc tế.
 • GDPR (General Data Protection Regulation): Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu.
 • NIST SP 800-171: Hướng dẫn bảo vệ thông tin không được phân loại trong các hệ thống công nghệ thông tin của chính phủ Mỹ.
 • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard): Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán.

Các tổ chức cần tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu.

Áp dụng chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Để triển khai chính sách bảo mật hiệu quả, cần thực hiện các bước sau:

Xác định mục tiêu và phạm vi

 • Xác định rõ mục tiêu chính sách bảo mật, như bảo vệ thông tin, đảm bảo quyền riêng tư, tuân thủ pháp luật, v.v.
 • Xác định phạm vi áp dụng chính sách bảo mật, bao gồm các hệ thống, dữ liệu, quy trình, đối tượng liên quan.

Đánh giá rủi ro và xác định biện pháp

 • Tiến hành đánh giá rủi ro an toàn thông tin và dữ liệu, xác định các mối đe dọa và tác động.
 • Xây dựng và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp, như mã hóa, kiểm soát truy cập, sao lưu dữ liệu, v.v.

Phân công trách nhiệm

 • Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan như lãnh đạo, quản trị viên, người dùng.
 • Đảm bảo nhân viên được đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo mật.

Giám sát và cải thiện liên tục

 • Triển khai các biện pháp giám sát, theo dõi và ghi nhật ký các hoạt động liên quan đến bảo mật.
 • Thực hiện rà soát, đánh giá và cập nhật chính sách bảo mật định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả.

Ví dụ về chính sách bảo mật

Sau đây là ví dụ về một số nội dung chính trong chính sách bảo mật của một tổ chức:

1. Mục đích

 • Bảo vệ thông tin và dữ liệu của tổ chức, khách hàng, đối tác khỏi các mối đe dọa.
 • Đảm bảo quyền riêng tư và bí mật thông tin của người dùng.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin, dữ liệu.

2. Phạm vi áp dụng

 • Áp dụng cho toàn bộ hệ thống, dữ liệu, thiết bị và nhân viên của tổ chức.
 • Bao gồm cả thông tin và dữ liệu của khách hàng, đối tác trong quá trình hợp tác.

3. Các biện pháp bảo mật

 • Kiểm soát truy cập: Xác thực danh tính, cấp quyền truy cập dựa trên vai trò và nhu cầu sử dụng.
 • Mã hóa dữ liệu: Mã hóa các dữ liệu nhạy cảm để bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Thực hiện sao lưu định kỳ và đảm bảo khả năng phục hồi khi gặp sự cố.
 • Giám sát và ghi nhật ký: Theo dõi, ghi lại các hoạt động truy cập, thao tác với dữ liệu.
 • Xóa và hủy dữ liệu an toàn: Đảm bảo dữ liệu được xóa, hủy an toàn khi không còn sử dụng.

4. Trách nhiệm và cam kết

 • Lãnh đạo cam kết ưu tiên và đầu tư nguồn lực cho bảo mật thông tin.
 • Quản trị viên triển khai và quản lý các biện pháp bảo mật.
 • Nhân viên tuân thủ các quy định về bảo mật, bảo vệ thông tin, dữ liệu.

5. Xử lý vi phạm

 • Vi phạm chính sách bảo mật sẽ bị xử lý theo quy định, có thể bao gồm các hình thức kỷ luật, pháp lý.

Kết luận

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật là một công cụ quan trọng giúp tổ chức, cá nhân bảo vệ thông tin, dữ liệu khỏi các mối đe dọa, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật. Để triển khai chính sách bảo mật hiện nay cần đảm bảo có các yếu tố tất yếu quan trọng.